Με ομόφωνη απόφασή της σήμερα η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ενέκρινε την εισήγηση του Προέδρου Αναστάσιου Σκαρμούτσου για την ίδρυση και λειτουργία Μουσικού Σχολείου.

   Μιλώντας για την σκοπιμότητα δημιουργίας της νέας εκπαιδευτικής δομής στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου, ο Αν Σκαρμούτσος επεσήμανε πως το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον, η διαδεδομένη μουσική παιδεία αλλά και ο ήδη μεγάλος αριθμός μαθητών που σήμερα παρακολουθούν μαθήματα αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου σε άλλες πόλεις, επιβάλλουν την ανάληψη πρωτοβουλίας και κατάθεσης πρότασης δημιουργίας Μουσικού Σχολείου.

Στον ιδρυτικό νόμο της εκπαιδευτικής δομής, χαρακτηριστικά αναφέρεται πως «…Σκοπός των μουσικών σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνασίων και λυκείων) είναι η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, εάν τελικά επιλέξουν άλλο τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής έκφρασης…». 

 

   Όπως εξήγησε ο Αν. Σκαρμούτσος, η προοπτική ίδρυσης της νέας εκπαιδευτικής δομής, δεν θα περιορισθεί εντός των ορίων του Δήμου, αλλά θα απευθύνεται και σε όμορες περιοχές και Δήμους όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη υποδομή.

   Η πρόταση ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικού Σχολείου θα υποβληθεί από το Δήμαρχο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκο Καραπάνο προς το Δημοτικό Συμβούλιο.    Εφόσον εγκριθεί, θα κατατεθεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

  

   
© dimosgiatapaidiamas.gr