Εκτύπωση
Κατηγορία: Γραφείο Τύπου

mesologgi 01Τα τελικά αποτελέσματα του συνδυασμού μας «δήμος για τα παιδιά μας» στο δήμο Ι.Π Μεσολογγίου, καθώς επίσης και τους σταυρούς προτίμησης που πήραν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοί μας στο σύνολο των εκλογικών τμημάτων, αλλά και στις δημοτικές ενότητες ξεχωριστά (Μεσολογγίου, Αιτωλικού και Οινιαδών).

Δήμος για τα παιδιά μας (Καραπάνος Νικόλαος του Γεώργιου) 5453

            Μπουσμπουρέλης Δημήτριος του Μιχαήλ     723 (Επτακόσια Είκοσι Τρία )

            Κότσαλος Αγαθάγγελος του Αποστόλου       722 (Επτακόσια Είκοσι Δύο )

            Καραπαπάς Γεώργιος του Χαραλάμπους       642 (Εξακόσια Σαράντα Δύο )

            Ρόμπολας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη       525 (Πεντακόσια Είκοσι Πέντε )

            Τσέλιου - Παναγοδήμου Ευαγγελία (Βένη) του Σωτηρίου  482 (Τετρακόσια Ογδόντα Δύο )

            Σταράμος Παναγιώτης του Παύλου    461 (Τετρακόσια Εξήντα Ενα )

            Παπαδόπουλος Γεώργιος του Αναστασίου   447 (Τετρακόσια Σαράντα Επτά )

            Τρούπος Γεράσιμος του Αθανασίου   428 (Τετρακόσια Είκοσι Οκτώ )

            Σκαρμούτσος Αναστάσιος του Ιωάννη    427 (Τετρακόσια Είκοσι Επτά )

            Ψυλογιάννης Σπυρίδων του Ιωάννη   409 (Τετρακόσια Εννέα )

            Διαμαντόπουλος Σπυρίδων του Βασιλείου     397 (Τριακόσια Ενενήντα Επτά )

            Κώτση -Αλαφοδήμου Βασιλική (Βίκυ) του Ελευθερίου  394 (Τριακόσια Ενενήντα Τέσσερα )

            Καρβέλης Σπυρίδων του Αθανασίου  376 (Τριακόσια Εβδομήντα Εξι )

            Σταμούλης Παναγιώτης του Δημητρίου    374 (Τριακόσια Εβδομήντα Τέσσερα )

            Κοντογιάννης Γεώργιος του Σωτηρίου      372 (Τριακόσια Εβδομήντα Δύο )

            Σταθόπουλος Λάμπρος του Αθανασίου     343 (Τριακόσια Σαράντα Τρία )

            Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος (Ντίνος) του Παναγιώτη  343 (Τριακόσια Σαράντα Τρία )

            Λιαπίκος Κωνσταντίνος του Θεοδώρου    342 (Τριακόσια Σαράντα Δύο )

            Αντύπας Γεώργιος του Ιωάννη     340 (Τριακόσια Σαράντα )

            Γούργαρη Αμαλία του Δημητρίου   339 (Τριακόσια Τριάντα Εννέα )

            Μπαλαμπάνης Δημήτριος του Γεωργίου  339 (Τριακόσια Τριάντα Εννέα )

            Αλετράς Κωνσταντίνος του Αλεξίου  330 (Τριακόσια Τριάντα )

            Κότσαλος Ανδρέας του Γεωργίου    314 (Τριακόσια Δέκα Τέσσερα )

            Κάλλης Λάμπρος του Αθανασίου    297 (Διακόσια Ενενήντα Επτά )

            Βαλτογιάννης Ιωάννης του Κωνσταντίνου 295 (Διακόσια Ενενήντα Πέντε )

            Τόλης Γεώργιος του Ιωάννη   277 (Διακόσια Εβδομήντα Επτά )

            Τσίκας Ιωάννης του Γερασίμου     262 (Διακόσια Εξήντα Δύο )

            Καλαμάκη Ειρήνη του Γεωργίου    254 (Διακόσια Πενήντα Τέσσερα )

            Μαντέλος Χρήστος του Κωνσταντίνου   246 (Διακόσια Σαράντα Εξι )

            Κούστας Χρήστος του Θεοδώρου - Παναγιώτη  234 (Διακόσια Τριάντα Τέσσερα )

            Τσεκούρας Γεώργιος του Κωνσταντίνου      217 (Διακόσια Δέκα Επτά )

            Καραβασίλης Δημήτριος του Αλκιβιάδη     215 (Διακόσια Δέκα Πέντε )

            Καρβέλης Αναστάσιος του Αντωνίου          210 (Διακόσια Δέκα )

            Καρέτσος Νικόλαος του Παναγιώτη  209 (Διακόσια Εννέα )

            Σαγρής Ιωάννης του Επαμεινώνδα     204 (Διακόσια Τέσσερα )

            Μπίσσας Λάμπρος του Γεωργίου       200 (Διακόσια )

            Σιδερά Αγγελική του Κωνσταντίνου  199 (Εκατόν Ενενήντα Εννέα )

            Παλιάτσας Κωνσταντίνος του Δημητρίου  192 (Εκατόν Ενενήντα Δύο )

            Μπαρμπετάκης Αντώνιος του Επαμεινώνδα  192 (Εκατόν Ενενήντα Δύο )

            Τσαλαφούτα Ελένη του Γεωργίου  179 (Εκατόν Εβδομήντα Εννέα )

            Γερασίμου Αικατερίνη του Περικλή-Αναστασίου  176 (Εκατόν Εβδομήντα Εξι )

            Δάλλας Γεώργιος του Ευαγγέλου   153 (Εκατόν Πενήντα Τρία )

            Λάγιου Ιωάννα του Παναγιώτη      152 (Εκατόν Πενήντα Δύο )

            Φονταλής Σπυρίδων του Βασιλείου   148 (Εκατόν Σαράντα Οκτώ )

            Γκίκας Δημήτριος του Κωνσταντίνου 144 (Εκατόν Σαράντα Τέσσερα )

            Νικάκης Ανδρέας του Γεωργίου   143 (Εκατόν Σαράντα Τρία )

            Ζαχόπουλος Νικόλαος του Χρήστου  128 (Εκατόν Είκοσι Οκτώ )

            Μπαγιώργας Χαράλαμπος-Νεκτάριος του Σπυρίδωνος126 (Εκατόν Είκοσι Εξι )

            Τσέλιου - Μπαρμπέρη Γιαννούλα του Νικολάου  102 (Εκατόν Δύο )

            Μπάκας Χρήστος του Παναγιώτη    94 (Ενενήντα Τέσσερα )

            Ζαρκαδούλης Θεοδόσης (Σάκης) του Χρήστου  90 (Ενενήντα )

            Μυλωνά Βασιλική του Χρίστου    76 (Εβδομήντα Εξι )

            Καλλιανέζος Σπυρίδων του Γεωργίου     70 (Εβδομήντα )

            Μωρα'ί'της θεόδωρος του Αθανασίου    69 (Εξήντα Εννέα )

            Κάππα Ευτυχία του Παναγιώτη       61 (Εξήντα Ενα )

            Κατσαβός Σπυρίδων του Παναγιώτη  49 (Σαράντα Εννέα )

            Κατσένιου-Πλακίδα Αριστέα συζ. Νικολάου       37 (Τριάντα Επτά )

            Χατζής Κωνσταντίνος του Ιωάννη     36 (Τριάντα Εξι )

            Κασσαβέτης Δημήτριος του Αθανασίου    26 (Είκοσι Εξι )

 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού

Σταράμος Παναγιώτης του Παύλου                                               461

Ψυλογιάννης Σπυρίδων του Ιωάννη                                              409

Σταμούλης Παναγιώτης του Δημητρίου                                       374

Σταθόπουλος Λάμπρος του Αθανασίου                                        343

Κότσαλος Ανδρέας του Γεωργίου                                                  314

Τσίκας Ιωάννης του Γερασίμου                                                     262

Μαντέλος Χρήστος του Κωνσταντίνου                                        246

Καρβέλης Αναστάσιος του Αντωνίου                                           210

Καρέτσος Νικόλαος του Παναγιώτη                                            209

Σιδερά Αγγελική του Κωνσταντίνου                                             199

Λάγιου Ιωάννα του Παναγιώτη                                                     152

Κάππα Ευτυχία του Παναγιώτη                                                      61

Δημοτική Ενότητα Μεσολογγίου

Μπουσμπουρέλης Δημήτριος του Μιχαήλ                                 723

Καραπαπάς Γεώργιος του Χαραλάμπους                                   642

Σκαρμούτσος Αναστάσιος του Ιωάννη                                       427

Διαμαντόπουλος Σπυρίδων του Βασιλείου                                397

Καρβέλης Σπυρίδων του Αθανασίου                                           376

Κοντογιάννης Γεώργιος του Σωτηρίου                                       372

Κώτση - Αλαφοδήμου Βασιλική (Βίκυ) του Ελευθερίου         394

Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος (Ντίνος) του Παναγιώτη          343

Αντύπας Γεώργιος του Ιωάννη                                                    340

Μπαλαμπάνης Δημήτριος του Γεωργίου                                   339

Τόλης Γεώργιος του Ιωάννη                                                         277

Καλαμάκη Ειρήνη του Γεωργίου                                                254

Καραβασίλης Δημήτριος του Αλκιβιάδη                                  215

Μπίσσας Λάμπρος του Γεωργίου                                              200

Μπαρμπετάκης Αντώνιος του Επαμεινώνδα                          192

Παλιάτσας Κωνσταντίνος του Δημητρίου                               192

Τσαλαφούτα Ελένη του Γεωργίου                                            179

Γερασίμου Αικατερίνη του Περικλή-Αναστασίου                 176

Δάλλας Γεώργιος του Ευαγγέλου                                             153

Φονταλής Σπυρίδων του Βασιλείου                                         148

Γκίκας Δημήτριος του Κωνσταντίνου                                      144

Νικάκης Ανδρέας του Γεωργίου                                               143

Ζαχόπουλος Νικόλαος του Χρήστου                                       128

Μπαγιώργας Χαράλαμπος-Νεκτάριος του Σπυρίδωνος     126

Μπάκας Χρήστος του Παναγιώτη                                            94

Ζαρκαδούλης Θεοδόσης (Σάκης) του Χρήστου                    90

Μυλωνά Βασιλική του Χρίστου                                                76

Καλλιανέζος Σπυρίδων του Γεωργίου                                     70

Μωρα’ί’της θεόδωρος του Αθανασίου                                    69

Κατσαβός Σπυρίδων του Παναγιώτη                                     49

Κατσένιου-Πλακίδα Αριστέα συζ. Νικολάου                        37

Χατζής Κωνσταντίνος του Ιωάννη                                         36

Κασσαβέτης Δημήτριος του Αθανασίου                               26

Δημοτική Ενότητα Οινιάδων

Κότσαλος Αγαθάγγελος του Αποστόλου                                       722

Ρόμπολας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη                                     525

Τσέλιου - Παναγοδήμου Ευαγγελία (Βένη) του Σωτηρίου       482

Παπαδόπουλος Γεώργιος του Αναστασίου                                  447

Τρούπος Γεράσιμος του Αθανασίου                                              428

Λιαπίκος Κωνσταντίνος του Θεοδώρου                                       342

Γούργαρη Αμαλία του Δημητρίου                                                 339

Αλετράς Κωνσταντίνος του Αλεξίου                                             330

Κάλλης Λάμπρος του Αθανασίου                                                  297

Βαλτογιάννης Ιωάννης του Κωνσταντίνου                                 295

Κούστας Χρήστος του Θεοδώρου - Παναγιώτη                        234

Τσεκούρας Γεώργιος του Κωνσταντίνου                                    217

Σαγρής Ιωάννης του Επαμεινώνδα                                             204

Τσέλιου - Μπαρμπέρη Γιαννούλα του Νικολάου                     102